cz cz

Nabídka reklamy

Nabídka reklamy v PartyBuse, na zadním LCD monitoru, který vysílá směrem do ulic. Lidé tak mají možnost sledovat Vaší reklamu, jak v autobuse uvnitř, tak venku. PartyBus se pohybuje dostatečně pomalu, tím pádem je zajištěn kvalitní přenos Vaší reklamy. Lidé si ji v klidu prohlédnou a přečtou. Partybus se převážně pohybuje po celé České Republice, ale i v Evropě. Největší poptávka je však Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové. Průměrný měsíční výjezd je min. 10x cca 8 hod. Tj. 80 hodin vysílacího času za měsíc.Ten věnujeme právě na reklamní spoty. Max. počet reklam je u nás omezen /max.60spotů/! Právě z důvodu efektivnosti reklamy. Např. 30 vteř.spot. běží 2x za 1hod, jezdíme cca 8 hod., tj.16 spotů za 1 den x min.10 dní, vychází na 160 spotů za měsíc. Naše garance je min. 150 spotů za měsíc. Pokud bude spot delší, bude brán jako více spotů, tím pádem bude i cena vyšší. Dále pak nabízíme polepení točny po obou stranách s rozměry 86x162cm, jedná se o prostor uvnitř PártyBusu. Polepení venkovní části PártyBusu lze, je to předmětem společné dohody, v jaké míře a rozsahu.

./pictures/thumb/4f1eb7a11d24277aa081f2a56b7d178d.jpg